עוד פעם ריבה?

עוד פעם ריבה?

באחד מתלמודי התורה בירושלים

שלא ננקוב בשמו מפני הכבוד

בהישמע הצלצול בעשר בבוקר

היו נאספים המלמדים מידי יום בחדר המלמדים

ומשוחחים על הא ועל דא

כל אחד היה שולף את הסנדוויץ' שלו

נוטל ידיים מברך ואוכל לשובע

מלמד אחד היה מתנהג 

באופן מוזר לחלוטין

הוא גם היה נוטל ידיו ואוכל

אבל רגע אחד לפני 

היה שולף את הסנדוויץ' מהשקית

מפריד בין שני הפרוסות

דוחף את האף שלו לכיוון הממרח

ופולט בזעם

עוד פעם ריבה

עוד פעם ריבה

די נמאס!

וכך זה היה נמשך מידי יום ביומו

אחד מן המלמדים כעס

מה זה הטירוף הזה

זה לא נורמלי ההתנהגות שלו

אני הולך לשים לזה סוף

אומר ועושה למחרת בבוקר

רגע לפני שהמלמד

מקרב את האף שלו לכיוון הממרח

הוא ניגש אליו וקרא לו הצידה

תגיד לי אשתך היא שפויה ?

השיב לו המלמד בבושה 

למה אתה מדבר ככה

אתה לא שמעת שהתגרשתי?

אוי סליחה אני מתנצל

אז אימא שלך שפויה ?

השיב לו המלמד אימא הלכה לעולמה

אז מי מכין לך את הסנדוויץ'?

אני! אני הוא זה שמכין את הסנדוויץ'!

זה נשמע מצחיק מוזר מטורף

לפעמים גם אנחנו מתנהגים כך

ממשיכים להחזיק מחשב פתוח

ובוכים שוב נפלתי נמאס כבר

מה יהיה איתי אין לי כוח לנפילות

די זה באמת לא יחזור על עצמו

ושוב אנחנו מורחים את הריבה

ושוב נמאס כבר מהמצב

ריבונו של עולם תעזור לי

ושוב כמו אוטומט

אנחנו חוזרים על עצמנו ונופלים

הפעולה הראשונה שאנחנו

צריכים לנקוט הוא

להחליף לממרח שונה

למלאות את היום בדברים

שממלאים אותנו סיפוק

לעשות חסימה למחשב

לפנות לעזרה מקצועית

בקיצור למרוח ממרח אחר

מאחל לכם שליטה בפיתויים

סיעתא דשמיא לעזור לאחרים

והצלחה בכל הענינים 

משה טרייטל יו"ר מכון הגומל

סגירת תפריט
דילוג לתוכן